Eddie Puyjalon au micro d'Apolloline de Malherbe (RMC - Apolline Matin)